Landscape Water Nature Pathway Grass Fence

Toyota Køges miljøpolitik

Toyota Køge skal udvise ansvarlighed over for miljøet og bidrage til at påvirke samfundsudviklingen i en mere bæredygtig retning.
Toyota Køge vil styrke og forbedre miljøledelsessystemet ved at overholde relevant lovgivning og planlægge konkrete forbedringer hvert år.

Vi vil udvikle miljøforbedrende tiltag og motivere medarbejderne gennem miljøledelse.
Toyota Køge skal inden for sin branche, være blandt de bedste på miljøområdet.

Vi vil hele tiden holde os opdateret inden for miljøområdet.
Toyota Køge vil integrere miljøhensyn i virksomheden ud fra markedsmæssige betingelser. Indsatsen på miljøområdet skal primært være af forebyggende karakter.

Alle beslutninger, som har indflydelse på miljøet, går gennem miljø- og arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen.
Toyota Køge ønsker at reducere miljøbelastningen og forebygge forurening fra driften.

Vi skaber mål gennem vores miljøledelsessystem og sikrer regelmæssig gennemgang af virksomhedens miljøbelastning.
Toyota Køge skal arbejde aktivt for at minimere miljøbelastningen fra varer eller stoffer, som myndighederne eller miljø- og forbrugerorganisationer kan dokumentere er problematiske.

Vi holder os orienteret gennem medierne, så relevant information kan inddrages i vores miljøledelse.

Toyota Køge understøtter Toyotas 2050 plan, som er inddelt i 6 hovedområder:
  • Nul CO2 udslip fra nye biler
  • Nul CO2 udslip i nye bilers livscyklus
  • Nul CO2 udslip på Toyota´s fabrikker
  • Minimere og optimere vandforbrug
  • Etablering af genbrugsbaserede samfund og systemer
  • Etablering af et fremtidssamfund i harmoni med naturen.

Samt Toyotas bZ strategi (Beyond Zero). Nye fordele for miljø, personer og samfund som helhed.

Toyota Køge understøtter endvidere FN´s 17 verdensmål.

Morten Petersen

Direktør
2020

Vi er ISO 14001:2015 certificeret af Avancert.

Vi er miljøcertificeret siden 09-01-2007

Skriv til os

Jeg ønsker at blive kontaktet på