Klimavenlig el

RECS certificeret

Hos Toyota Køge benytter vi klimavenlig el, fra vindmøller der højest er 2 år gamle!

RECS Ny vind certifikeret hos SEAS-NVE

RECS Ny vind
Baseret på energi
fra vindmøller, der
højest er to år gamle.

Anerkendt af
Det Økologiske Råd som produktklasse B.