Til Menu  

Miljøpolitik

Toyota Køges miljøpolitik

 

Toyota Køge skal udvise ansvarlighed over for miljøet og bidrage til at påvirke samfundsudviklingen i en mere bæredygtig retning.

  • Udvikle tiltag ved at motivere medarbejder gennem miljøledelse.

Toyota Køge skal inden for sin branche, være blandt de bedste på miljøområdet.

  • Ved hele tiden at holde os opdateret inden for miljøområdet.

Toyota Køge vil integrere miljøhensyn i virksomheden ud fra markedsmæssige betingelser. Indsatsen på miljøområdet skal primært være forebyggende.

  • Ved at alle beslutninger som har indflydelse på miljøet, går gennem AMO og ledelsen.

Toyota Køge ønsker at reducere den miljøbelastning, som virksomheden skaber.

  • Gennem vores miljøledelsessystem og sikre regelmæssig gennemgang af virksomhedens miljøbelastning.

Toyota Køge skal arbejde aktivt for at minimere miljøbelastningen fra varer eller stoffer, som myndighederne eller miljø- og forbrugerorganisationer kan dokumentere er problematiske

  • Ved at holde os orienteret gennem medierne, så det kan komme med i vores miljøledelse.

Niels & Morten Petersen A/S er en miljøbevidst virksomhed, som vil arbejde for at skabe en bæredygtig udvikling, der tager hensyn til miljøet og naturens ressourcer.
Vi forpligter os til at forebygge og reducere skadelige miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger ved at :

Egenproduktion
- anvende miljørigtige løsninger i det omfang, det er teknisk og økonomisk muligt

Ressourcer
- begrænse anvendelse og spild af energi, råstoffer og andre ressourcer

Kredsløbstankegang
- søge at minimere affaldsmængden ved konsekvent at gennemføre affaldssortering   
   og at tænke i genanvendelse

Indkøb
- efterspørge miljøvenlige produkter og ydelser

Information
- fremme åbenhed, dialog og samarbejde om miljøforhold overfor medarbejdere,
   kunder, samarbejdspartnere og leverandører

Lovgivning
- vi vil altid overholde gældende lovgivning på området og altid tilstræbe et højre
  niveau.

Arbejdsmiljø
- sikre et godt arbejdsmiljø for alle medarbejdere

Morten Petersen
Direktør
27-04-2016

Se vores miljøredegørelse for 2017: Klik her 

Miljøcertifikat