Til Menu  

Miljøpolitik

Toyota Køges miljøpolitik

Toyota Køge skal udvise ansvarlighed over for miljøet og bidrage til at påvirke samfundsudviklingen i en mere bæredygtig retning. 
Toyota Køge vil styrke og forbedre miljøledelsessystemet ved at overholde relevant lovgivning og planlægge konkrete forbedringer hvert år.

 • Vi vil udvikle miljøforbedrende tiltag og motivere medarbejderne gennem miljøledelse.

Toyota Køge skal inden for sin branche, være blandt de bedste på miljøområdet.

 • Vi vil hele tiden at holde os opdateret inden for miljøområdet.

Toyota Køge vil integrere miljøhensyn i virksomheden ud fra markedsmæssige betingelser. Indsatsen på miljøområdet skal primært være af forebyggende karakter.

 • Alle beslutninger, som har indflydelse på miljøet, går gennem miljø- og arbejdsmiljøorganisationen og ledelsen.

Toyota Køge ønsker at reducere miljøbelastningen og forebygge forurening fra driften.

 • Vi skaber mål gennem vores miljøledelsessystem og sikrer regelmæssig gennemgang af virksomhedens miljøbelastning.

Toyota Køge skal arbejde aktivt for at minimere miljøbelastningen fra varer eller stoffer, som myndighederne eller miljø- og forbrugerorganisationer kan dokumentere er problematiske.

 • Vi holder os orienteret gennem medierne, så relevant information kan inddrages i vores miljøledelse.

Toyota Køge understøtter Toyotas 2050 plan, som er inddelt i 6 hovedområder:

 1. Nul CO2 udslip fra nye biler
 2. Nul CO2 udslip i nye bilers livscyklus
 3. Nul CO2 udslip på Toyota´s fabrikker
 4. Minimere og optimere vandforbrug
 5. Etablering af genbrugsbaserede samfund og systemer
 6. Etablering af et fremtidssamfund i harmoni med naturen.

Toyota Køge understøtter endvidere FN´s 17 verdensmål.

Morten Petersen

Direktør
2019

 

Se vores miljøredegørelse for 2019: Klik her 

Miljøcertifikat